Tomodachi

Regulament concurs „Tomodachi este Prietenul Meu”

1. Organizatorul concursului

1.1. Organizatorul concursului ”Tomodachi este Prietenul Meu”este KINELINK MOOVEE SRL, cu sediul social în municipiul Galați, strada Dănăilă Negoiță, nr. 10B, cu Punct de lucru în municipiul Galați, Str. Episcop Melchisedec Ștefănescu nr. 2, înregistrat la Registrul Comerțului sub numărul J17/1185/2017, având Cod Unic de Înregistrare 37879384.

1.2. Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament oficial al concursului (denumit în continuare “Regulamentul” sau “Regulamentul concursului”). Prin acceptarea participării la concurs, Participantul declară în mod expres că a luat cunoștință de prezentul Regulament precum și faptul că acceptă termenii și condițiile prevăzute în prezentul Regulament, respectiv termenii și condițiile de gestionare a datelor cu caracter personal.

2. Mod de desfășurare al concursului

2.1. „Tomodachi este Prietenul Meu” este un concurs organizat de KINELINK MOOVEE pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani. Concursul se desfășoară pe pagina de Facebook, KINELINK ( https://www.facebook.com/kinelink.moovee/ ), deținută de Organizator, în perioada 29.01.2024-09.02.2024

2.2. Pentru a fi înscris la concurs, o persoană trebuie să respecte prezentul Regulament și să urmeze pașii de mai jos:

  • să creeze și să încarce pe platforma Facebook un videoclip în care să execute mișcări de dans create de el pentru acest concurs
  • să foloseacă în descrierea videoclipului, hashtag-ul ”#TomodachiEstePrietenulMeu”

2.3. Concursul se desfășoară în perioada 29.01.2024 – 09.02.2024.

2.4. Fiecare participant va fi înscris o singură dată, indiferent de numărul de videoclipuri încărcate.

2.5. În cadrul extragerii din data de 10.02.2024, este extras încă un câștigător suplimentar. În cazul în care câștigătorul inițial nu își va revendica premiul, premiul va fi distribuit câștigătorului suplimentar.

3. Premii

3.1. Câștigătorul concursului va fi ales dintre participanții validați în concurs, cu ajutorul unui instrument online ( https://www.random.org/ ). Extragerea câștigătorului are loc în data de 10.02.2024. Câștigătorul va fi anunțat pe pagina oficială de Facebook a KINELINK ( https://www.facebook.com/kinelink.moovee/ ), dar și printr-un mesaj privat pe Facebook.

3.2. Câștigătorul va primi 2 bilete gratuite la spectacolul „Tomodachi ” din data de 13.02.2024, ora 10:00. La finalul spectacolului, câștigătorul va avea ocazia să urce pe scenă alături de Tomodachi și să danseze împreună mișcările create de acesta.

3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participare care nu respectă regulile și condițiile concursului.

4. Revendicarea premiilor

4.1. După anunțarea oficială a câștigătorului din data de 10.02.2024, organizatorul îl va notifica printr-un mesaj pe Facebook pe acesta. Acesta trebuie să răspundă în 24 de ore de la trimiterea mesajului.

4.2. Participanții la Concurs au dreptul de a solicita înregistrarea video a extragerii la adresa de email kinelink@gmail.com

5. Condiții pentru participarea la concurs

5.1. La concurs poate participa orice persoană de pe teritoriul României, care are un cont de Facebook.

5.2. Persoanele care participă la concurs trebuie să urmeze toți pașii de înscriere, prezenți la punctul 2.2.

5.3. Organizatorul are dreptul de a analiza/verifica înscrierile în Campanie, urmând ca doar participanții care îndeplinesc condițiile de participare să fie validați pentru participarea la extragere. Orice neregulă ce poate fi clasificată drept încercare de fraudare din partea unui Participant, va fi cercetată pentru înlăturarea oricărei suspiciuni de fraudă. Organizatorul va invalida și nu va acorda premiul participanților care nu au înlăturat suspiciundea de fraudare a Campaniei.

6. Protecția datelor cu caracter personal

6.1. Participanții iau la cunoștință și își exprimă acordul expres necondiționat și gratis ca Organizatorul să publice numele câștigătorului.

6.2. Videoclipurile încărcate de utilizatori în cadrul concursului nu pot și nu vor fi utilizate ulterior de către KINELINK MOOVEE în scopuri de promovare, publicitate și marketing.

7. Alte dispoziții

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula concursul în orice moment, fără notificare prealabilă.

7.2. Prin participarea la acest concurs, părinții sau tutorii legali confirmă că au citit și au înțeles regulamentul și sunt de acord cu termenii și condițiile stabilite.

7.3. Orice litigiu legat de acest concurs va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în caz contrar, va fi supus jurisdicției instanțelor competente conform legii române.

KINELINK MOOVEE SRL

Adresa: Strada Episcop Melchisedec Ștefănescu 2, Galați 800202

Contact: kinelink@gmail.com